Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Bến Tre hướng dẫn kiểm tra học kỳ

Lập Phương - 28/03/2018, 08:50 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Theo hướng dẫn này, lớp 12 (THPT và GDTX), môn Ngữ văn kiểm tra theo hình thức tự luận; các môn Toán, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hoá học, Sinh học, kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm;

Môn tiếng Anh chương trình 7 năm (CT đại trà) không kiểm tra kỹ năng nghe và nói. Chương trình tiếng Anh mới (CT 10 năm) kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm và tự luận, bao gồm kỹ năng nghe, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ; học sinh làm bài trực tiếp vào đề thi; giáo viên trực tiếp giảng dạy kiểm tra kỹ năng nói theo nội dung và hình thức thống nhất cho cả khối lớp.

Lớp 9: Môn Ngữ văn kiểm tra theo hình thức tự luận; các môn Toán, Sinh học, Hóa học, Vật lý, Địa lý, Lịch sử kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm (3/10 điểm) và tự luận (7/10 điểm). Môn tiếng Anh chương trình 7 năm và chương trình 10 năm kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm và tự luận, bao gồm kỹ năng nghe, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ, học sinh làm bài trực tiếp vào đề thi. Giáo viên trực tiếp giảng dạy kiểm tra kỹ năng nói theo nội dung và hình thức thống nhất cho cả khối lớp.

Các đơn vị có tổ chức dạy học Ngoại ngữ 2 tiếng Pháp, hiệu trưởng phân công giáo viên ra đề kiểm tra theo đúng chương trình giảng dạy của từng khối lớp.

Phòng GD&ĐT tổ chức ra đề kiểm tra, lịch kiểm tra thống nhất đối với các môn lớp 6, 7, 8 và các môn còn lại của lớp 9 (trừ các môn lớp 9 Sở GD&ĐT ra đề).

Trường THPT và Trung tâm GDNN-GDTX tổ chức ra đề kiểm tra, lịch kiểm tra đối với các môn lớp 10, 11 và các môn còn lại của lớp 12 (trừ các môn Sở GD&ĐT ra đề).

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm