Bạn làm được gì với những chiếc lốp cũ?

Những hình ảnh dưới đây có thể sẽ gợi ý cho bạn một số cách tạo ra giá trị mới của những đồ vật tưởng như chỉ để bỏ đi...
Bạn làm được gì với những chiếc lốp cũ?

Một ít sơn, một ít dây thừng cùng óc sáng tạo, bạn đã trong tay những vật dụng với thiết kế đầy cá tính. Những hình ảnh dưới đây sẽ mách nước cho bạn cách biết những chiếc lốp cũ thành các đồ vật khá hữu dụng.

Như Phúc
Như Phúc
Như Phúc
Như Phúc
Như Phúc
Như Phúc
Như Phúc
Như Phúc
Như Phúc
Như Phúc
Như Phúc
Như Phúc
Theo dantri