Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Bạc Liêu ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018

Minh Phong - 27/07/2017, 14:48 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Theo đó, Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 áp dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh như sau:

 

Cấp học mầm non

Cấp học tiểu học

Cấp học THCS

Cấp học THPT

Giáo dục thường xuyên

Ngày tựu trường

21/8/2017

07/8/2017

Ngày khai giảng

05/9/2017

Ngày bắt đầu và kết thúc các học kỳ

Học kỳ I

Có 18 tuần thực học và 1 tuần dự phòng (bắt đầu từ ngày04/9/2017vàkết thúc chậm nhất là ngày12/01/2018)

Có 18 tuần thực học và 1 tuần dự phòng(bắt đầu từ ngày28/8/2017và kết thúc chậm nhất là ngày05/01/2018)

Có 19 tuần thực học và 1 tuần dự phòng (bắt đầu từ ngày14/8/2017và kết thúc chậm nhất là ngày23/12/2017)

Có 17 tuần thực học và 1 tuần dự phòng (bắt đầu từ ngày21/8/2017và kết thúc chậm nhất là ngày23/12/2017)

Học kỳ II

Có 17 tuần thực học và 1 tuần dự phòng(bắt đầu từ ngày15/01/2018và kết thúc trước ngày25/5/2018)

Có 17 tuần thực học và 1 tuần dự phòng (bắt đầu từ ngày08/01/2018và kết thúc chậm nhất là ngày18/5/2018)

Có 18 tuần thực học và 1 tuần dự phòng (bắt đầu từ ngày02/01/2018và kết thúc trước ngày25/5/2018)

Có 17 tuần thực học và 1 tuần dự phòng (bắt đầu từ ngày25/12/2017và kết thúc chậm nhất là ngày12/5/2018)

Kết thúc năm học

Trước ngày31/5/2018

Cũng theo Kế hoạch, tỉnh Bạc Liêu sẽ xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2018.

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 hoàn thành trước ngày 31/7/2018; các lớp đầu cấp học khác hoàn thành trước ngày 20/8/2018.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm