ADB: Hỗ trợ giáo dục thông qua các doanh nghiệp tư nhân

Mỗi 1USD  ADB tài trợ cho các hoạt động ở khu vực tư nhân sẽ đi đôi với 2,5 USD đồng tài trợ trong dài hạn
Mỗi 1USD ADB tài trợ cho các hoạt động ở khu vực tư nhân sẽ đi đôi với 2,5 USD đồng tài trợ trong dài hạn

Ưu tiên hỗ trợ các quốc gia nghèo nhất châu Á

Phát biểu khi ký quyết định phê duyệt “Chiến lược 2030”, Chủ tịch ADB Takehiko Nakao cho biết: “Châu Á và Thái Bình Dương đã đạt được những tiến bộ vượt bậc về giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế trong một nửa thế kỷ qua, song vẫn còn những chương trình nghị sự phát triển chưa hoàn thành. Trong “Chiến lược 2030”, chúng tôi sẽ kết hợp tài chính, tri thức và quan hệ đối tác để duy trì nỗ lực của mình nhằm xóa bỏ tình trạng nghèo khổ cùng cực và mở rộng tầm nhìn hướng tới một khu vực thịnh vượng, đồng đều, thích ứng và bền vững”.

“Chiến lược 2030” chỉ ra rằng chương trình nghị sự phát triển toàn cầu đầy tham vọng cần phải được xây dựng phù hợp với những bối cảnh cụ thể của địa phương. ADB sẽ tăng cường cách tiếp cận tập trung vào quốc gia, thúc đẩy sử dụng các công nghệ sáng tạo và đưa ra những hoạt động can thiệp toàn diện kết hợp chuyên môn trong nhiều lĩnh vực và chủ đề, thông qua sự kết hợp các hoạt động của khu vực nhà nước và tư nhân.

Ngân hàng ADB cũng khẳng định sẽ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ cho các quốc gia nghèo nhất và dễ tổn thương nhất của khu vực. ADB sẽ áp dụng những cách tiếp cận khác biệt để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhóm quốc gia khác nhau: Những quốc gia trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi xung đột và dễ đổ vỡ, các quốc đảo nhỏ đang phát triển, các nước thu nhập thấp và thu nhập trung bình thấp và các quốc gia thu nhập trung bình cao. Trong các nhóm quốc gia này, ADB cũng sẽ ưu tiên hỗ trợ các khu vực đang bị tụt hậu, cũng như các vùng nghèo khổ còn tồn tại và dễ đổ vỡ.

Nhằm tới cơ sở hạ tầng xanh và bền vững

Từ nay đến năm 2030, tại các quốc gia ADB đầu tư, lĩnh vực cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cơ sở hạ tầng xanh, bền vững, bao trùm và thích ứng, vẫn là một ưu tiên chủ chốt. Bên cạnh đó, ADB sẽ mở rộng hoạt động trong các lĩnh vực xã hội, như giáo dục, y tế và an sinh xã hội.

Hỗ trợ tài chính của ngân hàng này sẽ tập trung vào 7 hoạt động ưu tiên, bao gồm: Giải quyết tình trạng nghèo khổ còn tồn tại và giảm bất bình đẳng; Thúc đẩy tiến bộ trong bình đẳng giới; Khắc phục biến đổi khí hậu, xây dựng khả năng thích ứng trước khí hậu và thiên tai, và tăng cường tính bền vững về môi trường; Giúp các thành phố trở nên đáng sống hơn; Thúc đẩy phát triển nông thôn và an ninh lương thực; Tăng cường quản trị nhà nước và năng lực thể chế;

Thúc đẩy hợp tác và hội nhập khu vực. Ít nhất có 75% các hoạt động đã cam kết của ADB (tính theo trung bình chu trình 3 năm, gồm cả các hoạt động có và không có bảo lãnh của chính phủ) sẽ thúc đẩy bình đẳng giới vào năm 2030. ADB bảo đảm rằng tới năm 2030, 75% các hoạt động đã cam kết của mình sẽ hỗ trợ giảm thiểu và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tài trợ khí hậu từ nguồn riêng của ADB sẽ đạt tới 80 tỷ đô la trong giai đoạn từ 2019 tới 2030. Một khung kết quả hoạt động mới (dự kiến được hoàn thành vào giữa năm 2019) sẽ bao gồm nhiều mục tiêu hơn cho các ưu tiên hoạt động khác của ADB.

Hỗ trợ 7 ưu tiên hoạt động trong “Chiến lược 2030”, ADB sẽ mở rộng và đa dạng hóa các nghiệp vụ khu vực tư nhân, nhằm đạt chỉ tiêu chiếm 1/3 tổng số các hoạt động vào năm 2024.

“Chúng tôi sẽ mở rộng các nghiệp vụ khu vực tư nhân ở những thị trường mới và tiên phong, như các quốc gia trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi xung đột và dễ đổ vỡ và các quốc đảo nhỏ đang phát triển. Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho các quan hệ đối tác công - tư”- Chủ tịch ADB nhấn mạnh.

Đề cao doanh nghiệp tư nhân

ADB khẳng định rằng, những hoạt động ở khu vực tư nhân của ngân hàng này sẽ giúp cải thiện các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị; Cung cấp nguồn tài chính vốn không có sẵn trên thị trường với các điều kiện hợp lý; Cải thiện việc thiết kế dự án và các kết quả phát triển; Giảm thiểu những rủi ro đã được nhận biết. Bên cạnh cơ sở hạ tầng đổi mới, các hoạt động này sẽ tăng cường hỗ trợ kinh doanh nông nghiệp, cũng như hỗ trợ các lĩnh vực xã hội như y tế và giáo dục thông qua các doanh nghiệp tư nhân.

Ông Takehiko Nakao chỉ ra: “Một thước đo chủ chốt đối với thành công của chúng tôi sẽ là khối lượng và chất lượng các nguồn lực bổ sung mà chúng tôi huy động được ngoài nguồn tài trợ của mình”.

Lãnh đạo ADB cũng cho biết ADB đặt mục tiêu gia tăng đáng kể nguồn lực đồng tài trợ trong dài hạn tới năm 2030, với mỗi 1 đô la tài trợ cho các hoạt động ở khu vực tư nhân sẽ đi đôi với 2,50 đô la đồng tài trợ trong dài hạn.