628 nghệ nhân được phong và truy tặng danh hiệu

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - 628 nghệ nhân có nhiều cống hiến được phong và truy tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân và Nghệ nhân ưu tú (NNND, NNƯT).
Bà Trần Thị Duyên (Đức) được phong tặng Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể.
Bà Trần Thị Duyên (Đức) được phong tặng Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa cho biết, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành các Quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân và Nghệ nhân ưu tú cho 628 nghệ nhân đã có nhiều cống hiến trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.

Theo đó, Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân cho 64 cá nhân ở các loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Tri thức dân gian; Ngữ văn dân gian; Tiếng nói, chữ viết; Lễ hội truyền thống.

1 nghệ nhân được truy tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân là NNƯT Phạm Văn Bảo (Thanh Hóa) - nghệ nhân loại hình Tập quán xã hội và tín ngưỡng.

Chủ tịch nước cũng ký quyết định đối với 547 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú. Đồng thời, truy tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú đối với 16 cá nhân có cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.