Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

5 tiêu chuẩn cần đáp ứng của hiệu trưởng trường phổ thông

T.A - 03/08/2018, 11:35 GMT+7 | Giáo dục
Hiệu trưởng là đầu tàu để đưa công tác GD nhà trường phát triểnHiệu trưởng là đầu tàu để đưa công tác GD nhà trường phát triển

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp: Có đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực và tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường; có năng lực phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân.

Tiêu chí 1. Đạo đức nghề nghiệp;

Tiêu chí 2. Tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường;

Tiêu chí 3. Năng lực phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân.

Tiêu chuẩn 2. Quản trị nhà trường: Lãnh đạo, quản trị các hoạt động trong nhà trường đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực HS, phù hợp với phong cách học tập đa dạng, nhu cầu, sở thích và mức độ sẵn sàng học tập của mỗi HS.

Tiêu chí 4. Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường;

Tiêu chí 5. Quản trị hoạt động dạy học, GD HS;

Tiêu chí 6. Quản trị nhân sự nhà trường;

Tiêu chí 7. Quản trị tổ chức, hành chính nhà trường;

Tiêu chí 8. Quản trị tài chính nhà trường;

Tiêu chí 9. Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, GD HS của nhà trường;

Tiêu chí 10. Quản trị chất lượng GD trong nhà trường.

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường GD: Xây dựng được môi trường GD an toàn, lành mạnh, thân thiện, dân chủ, phòng, chống bạo lực học đường.

Tiêu chí 11. Xây dựng văn hóa nhà trường;

Tiêu chí 12. Thực hiện dân chủ cơ sở trong nhà trường;

Tiêu chí 13. Xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường.

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội: Tổ chức các hoạt động phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong dạy học, GD đạo đức, lối sống cho HS và huy động, sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường.

Tiêu chí 14. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho HS;

Tiêu chí 15. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện GD đạo đức, lối sống cho HS;

Tiêu chí 16. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong huy động và sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường.

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin: Có khả năng sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị nhà trường.

Tiêu chí 17. Sử dụng ngoại ngữ;

Tiêu chí 18. Ứng dụng công nghệ thông tin.

Các tiêu chí được đánh giá theo 3 mức: Mức đạt, mức khá và mức tốt.

Về quy trình đánh giá, Thông tư nêu rõ: Hiệu trưởng tự đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng; Nhà trường tổ chức lấy ý kiến giáo viên, nhân viên trong trường đối với hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng.

Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp thực hiện đánh giá và thông báo kết quả đánh giá hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng trên cơ sở kết quả tự đánh giá của hiệu trưởng, ý kiến của giáo viên, nhân viên và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng thông qua các minh chứng xác thực, phù hợp.

Hiệu trưởng tự đánh giá theo chu kỳ một năm một lần vào cuối năm học.

Cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp đánh giá hiệu trưởng theo chu kỳ hai năm một lần vào cuối năm học. Trong trường hợp đặc biệt, cơ quan quản lý cấp trên quyết định rút ngắn chu kỳ đánh giá.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 4/9/2018.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm