Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

5 năm cả nước tinh giản được gần 6 vạn biên chế

VK - 27/12/2019, 12:00 GMT+7 | Thời sự
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến (Ảnh VK)Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến (Ảnh VK)

Tham dự Hội nghị trực tuyến có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình. Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì hội nghị và lãnh đạo các bộ, ban, ngành.

Năm 2019, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước (khối Chính phủ quản lý) so với năm 2015 tại 63/63 tỉnh, thành phố giảm 4,26%.

Đặc biệt, 5 năm qua, cả nước đã thực hiện tinh giản được gần 6 vạn biên chế. Tại 20/22 bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) và 8/8 cơ quan thuộc Chính phủ giảm 11,85%.

Trong năm qua, Bộ Nội vụ đã đề ra phương châm hành động là “Tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin” và đã đạt được nhiều thành tích quan trọng...

Hiện nay, tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 253.517 biên chế, giảm 8,68% so với số biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước từ trung ương đến cấp huyện được giao năm 2015.

Năm 2020, Bộ Nội vụ đề ra phương châm hành là “Hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường ứng dụng CNTT”.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm