20 “biểu tượng sắc đẹp” thế giới một thời giờ ra sao?

Không thể phủ nhận rằng, có những sắc đẹp trường tồn theo năm tháng. Những nhân vật sau đây là minh chứng cho những vẻ đẹp vượt thời gian.

Jessica Lange — 70 tuổi - Một trong những biểu tưởng sắc đẹp thế giới.
Jessica Lange — 70 tuổi - Một trong những biểu tưởng sắc đẹp thế giới.

1. Julie Andrews - 84 tuổi

Ảnh: BrightSide
 Ảnh: BrightSide.

2. Rachel Weisz - 49 tuổi

Ảnh: BrightSide
 Ảnh: BrightSide.

3. Jennifer Aniston - 50 tuổi

Ảnh: BrightSide
 Ảnh: BrightSide.

4. Betty White - 97 tuổi

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide.

5. Gwen Stefani - 50 tuổi

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide.

6. Sharon Stone - 61 tuổi

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide.

7. Elizabeth Hurley - 54 tuổi

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide.

8. Naomi Watts - 51 tuổi

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide.

9. Jane Fonda - 81 tuổi

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide.

10. Madonna - 61 tuổi

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide.

11. Joan Collins - 86 tuổi

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide.

12. Michelle Pfeiffer - 61 tuổi

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide.

13. Meryl Streep - 70 tuổi

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide.

14. Jessica Lange - 70 tuổi

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide.

15. Halle Berry - 53 tuổi

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide.

16. Goldie Hawn - 73 tuổi

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide.

17. Angela Bassett - 61 tuổi

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide.

18. Julia Roberts -  52 tuổi

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide.

19. Jennifer Lopez - 50 tuổi

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide.

20. Cindy Crawford - 53 tuổi

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide.
Theo viettimes.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ