Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

13 đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ GD&ĐT được nhận Huy hiệu Đảng

Minh Phong - 22/02/2019, 12:04 GMT+7 | Thời sự
Thứ trưởng Lê Hải An trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho GS.TS Hồ Ngọc Đại thuộc Đảng Bộ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và các đảng viên khác được nhận Huy hiệu ĐảngThứ trưởng Lê Hải An trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho GS.TS Hồ Ngọc Đại thuộc Đảng Bộ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và các đảng viên khác được nhận Huy hiệu Đảng
Công tác tổ chức, xây dựng đảng đã có bước tiến rõ rệt. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Công tác dân vận và lãnh đạo, phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên được đẩy mạnh. Năm 2018, 8 tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 31 đảng viên đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Thứ trưởng Lê Hải An

Sáng nay (22/1), Đảng ủy Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thứ trưởng Lê Hải An – Bí thư Đảng ủy Bộ chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo của Đảng ủy Bộ, năm 2018, Đảng bộ Bộ đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Đảng ủy Bộ đã tích cực tham gia với Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ tham mưu kịp thời để Chính phủ ban hành nhiều cơ chế chính sách quan trọng về GD-ĐT.

Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở và lãnh đạo các đoàn thể phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chỉ đạo tổ chức, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên thự chiện nhiệm vụ chuyên môn.

 Thứ trưởng Lê Hải An phát biểu tại Hội nghị

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được quan tâm chú trọng, đã hoàn thành nhiều văn bản tồn động thuộc thẩm quyền Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ. Các đơn vị đã tập trung triển khai, bước đầu có kết quả. Nhiều nhiệm vụ của cơ quan Bộ, của ngành được giao trong Chương trình công tác năm 2018 cũng đã hoàn thành. Các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Bộ trưởng được thực hiện đảm bảo kết quả.

Đảng ủy Bộ và cấp ủy cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục được tăng cường, trọng tâm là học tập, quán triệt thực hiện hiện Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7, Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII và Chỉ thị số 05.

Công tác xây dựng Đảng, củng cố các tổ chức Đảng được quan tâm, chú trọng, bảo đảm kịp thời; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên. Công tác đảng viên được bảo đảm nền nếp, toàn diện. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được bảo đảm, tình hình Đảng bộ ổn định.

Công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm chương trình quy định; đã tổ chức đạt kết quả tốt Hội thi tìm hiểu về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát. Công tác dân vận được tiến hành thường xuyên và đạt kết quả tốt. Các tổ chức đoàn thể được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và hoạt động hiệu quả.

Thứ trưởng Lê Hải An (bên phải) trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận cho đảng viên Phạm Ngọc Phương - thuộc Đảng bộ Viện nghiên cứu thiết kế trường học

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Hải An – Bí thư Đảng ủy Bộ khẳng định: Năm 2018 vừa qua, Đảng bộ Bộ GD&ĐT thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều thuận lợi: Tình hình chính trị của đất nước ôn định, kinh tế xã hội phát triển.

Sự nghiệp GD&ĐT được Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm, chú trọng, có nhiều đổi mới căn bản. Đảng bộ đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng nhấn mạnh: Trong năm 2018, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể Đảng bộ, cán bộ công chức hoàn thành các công tác chuyên môn. 9 nhiệm vụ, 5 giải pháp của ngành được triển khai và thực thi có hiệu quả, tạo động lực cho ngành Giáo dục phát triển.

 Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được tuyên dương khen thưởng

Tuy nhiên theo Thứ trưởng Lê Hải An, bên cạnh những kết quả đạt được thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ cũng gặp không ít khó khăn khăn. Nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đang ngày càng đặt ra những yêu cầu cao đối với Đảng bộ và toàn ngành. Mặt trái của cơ chế thị trường, những sai phạm trong ngành Giáo dục ở một số địa phương đã có tác động không nhỏ đến tư tưởng, tâm lý cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Đội ngũ cán bộ làm công tác đảng ở cơ sở đều làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; phần lớn thời gian, tâm sức dành cho thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, ít có điều kiện đi sâu vào công tác đảng.

“Song dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ, của các cấp ủy cơ sở; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của lãnh đạo các cục vụ, cơ quan, đơn vị, và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Bộ GD&ĐT đã hoan thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2018” – Thứ trưởng Lê Hải An nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Đảng ủy Bộ GD&ĐT đã traoHuy hiệu55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm, 30 năm tuổi đảng cho 13 đảng viên; trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận cho đảng viên Phạm Ngọc Phương thuộc Đảng bộ Viện nghiên cứu thiết kế trường học. Đồng thời tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ năm 2018.

 Đồng chí Nguyễn Quốc Hải (bên phải, hàng đầu) - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GD&ĐT trao Giấy khen cho Thứ trưởng Lê Hải An - đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Thứ trưởng đề nghị, trong thời gian tới, Đảng bộ cần tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh để tiếp tục lãnh đạo toàn diện, có hiệu quả các mặt hoạt động của Bộ, trọng tâm là thực hiện 9 nhiệm vụ, 5 giải pháp của ngành giáo dục, trong đó đăc biệt cần chú ý thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

Thứ nhất, tập trung kiện toàn công tác Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc công tác Đảng vụ, công tác phát triển đảng viên, tăng cường tập huấn công tác Đảng.


Thứ hai, Chú trọng công tác tuyên giáo, giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm tới tâm tư, nguyện vọng của các cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong thực hiện các nhiệm vụ công tác được giao, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng.


Thứ ba, tiếp tục thực hiện tốt công tác học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các chương trình hành động, các nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Triển khai có hiệu quả công tác tinh giản biên chế và nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị


Thứ 4, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm ngăn ngừa những sai phạm và xử lý những vi phạm, bảo đảm sự nghiêm minh và tăng cường tính kỷ luật trong tổ chức Đảng.


Thứ 5, chú trọng làm tốt công tác dân vận, xây dựng và thực hiện mô hình "Dân vận khéo" trong toàn thể Đảng bộ và tăng cường phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên, các tổ chức đoàn thể để vận động quần chúng tham gia đóng góp vào các hoạt động chung của Bộ.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm