11 DN được tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2010

11 DN được tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2010

(GD&TĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2224/QÐ- TTg về tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2010.

Vinh danh Doanh nghiệp đạt giải năm 2009
Vinh danh Doanh nghiệp đạt giải năm 2009

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ tặng 11 Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2010 cho 11 doanh nghiệp và tặng 85 Giải Bạc Chất lượng Quốc gia cho 85 doanh nghiệp.

Về Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2010, có ba doanh nghiệp sản xuất lớn được tặng thưởng gồm: Công ty TNHH Minh Long I, Công ty cổ phần kim khí Thăng Long, Công ty cổ phần Supe Phốt-phát và Hóa chất Lâm Thao;

Bba doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa được tặng thưởng: Công ty cổ phần tôn Ðông Á, Công ty cổ phần Ðịa ốc - Cáp điện Thịnh Phát, Công ty Lương thực Trà Vinh (Tổng công ty Lương thực Miền Nam);

Ba doanh nghiệp dịch vụ lớn được tặng thưởng: Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Tín Nghĩa, Công ty cổ phần 482, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả TKV (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam);

Hai doanh nghiệp dịch vụ nhỏ và vừa được tặng thưởng: Tổng công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An, Công ty cổ phần Dạ Lan.

PV