Đề án ngoại ngữ 2020

Đề án “tăng cường”, hiệu quả vẫn khiêm tốn

Đề án “tăng cường”, hiệu quả vẫn khiêm tốn

GD&TĐ - Cùng với Đề án ngoại ngữ 2020, UBND tỉnh Nghệ An còn ban hành thêm kế hoạch “Tăng cường dạy và học Tiếng Anh trong trường phổ thông tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 - 2020”. Mục đích nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng môn Tiếng Anh trong nhà trường. Tuy nhiên, thực tế hiệu quả dạy học Tiếng Anh trên địa bàn vẫn còn khiêm tốn.