Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 11/12/2010 12:08

Sẽ có thêm trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

Sẽ có thêm trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

(GD&TĐ)-Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương thành lập Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh trên cơ sở nâng cấp Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(GD&TĐ)-Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương thành lập Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh trên cơ sở nâng cấp Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường TP.HCM
Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện về giảng viên, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo bậc đại học theo đúng các quy định của Chính phủ trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trường.

Trường CĐ Tài Nguyên và Môi Trường TP Hồ Chí Minh được thành lập ngày 19/9/2006 của Bộ GD&ĐT, trên cơ sở Trường Cán bộ khí tượng thủy văn TP. Hồ Chí Minh và Trường Trung học Địa Chính Trung Ương III với bề dày lịch sử 30 năm xây dựng và phát triển của 2 Trường. Hiện Trường CĐ Tài Nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh đào tạo chủ yếu các chuyên ngành: Khí tượng; Thủy văn; Tài nguyên nước; Môi trường; Trắc địa - Bản đồ; Quản lý đầt đai; Tin học ứng dụng (công nghệ thông tin); Hệ thống thông tin địa lý (GIS); Địa chất khoáng sản và Kinh tế tài nguyên môi trường.
 

Lập Phương