Chính sách

Giáo viên được biệt phái về vùng ĐBKK có được hưởng trợ cấp lần đầu?

Giáo viên được biệt phái về vùng ĐBKK có được hưởng trợ cấp lần đầu?

GD&TĐ - Tôi là giáo viên vùng khó được chuyển lên trường thị trấn. Ngày 1/1/2017, tôi được biệt phái đến trường phổ thông dân tộc bán trú để dạy học. Trường nằm trên vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Trước đó tôi đã từng được hưởng trợ cấp lần đầu vậy nay tôi được biệt phái về vùng khó thì có được hưởng trợ cấp này không? - Trương Bá Đô (truongbado***@gmail.com).