Chính sách

Hội thảo, tập huấn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho HS,SV năm học 2017-2018

Hội thảo, tập huấn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho HS,SV năm học 2017-2018

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Công văn số 4949/BGDĐT-VP  gửi các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp về việc tổ chức Hội thảo, tập huấn về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên năm học 2017-2018.

Những điểm mới về Thông tư 22

Những điểm mới về Thông tư 22

GD&TĐ - Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo, giảm bớt những thủ tục hành chính quy định tại Thông tư 08/ 2011/TT-BGDĐT ngày 17/2/2011 và phù hợp với các quy định hiện hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 22/ 2017/TT-BGDĐT ngày 6/9/2017 với những điểm mới.