Chính sách

Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Điều kiện hưởng chế độ thai sản

GD&TĐ - Vợ tôi là giáo viên hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 1 năm. Ngày 1/4/2017 vừa qua vợ tôi làm đơn xin thôi việc và đã được giải quyết. Ngày 10/4 thì vợ tôi sinh con. Vậy vợ tôi có được hưởng chế độ thai sản không? – Vũ Lương (vuluong***@gmail.com).