rssheader

23/10/2020

Cách nghĩ của trọng tài khi gặp cảnh sát giao thông

Tất Nhiên - 18/06/2018, 08:09 GMT+07 | Xả xì trét
Cách nghĩ của trọng tài khi gặp cảnh sát giao thông
Cách nghĩ của trọng tài khi gặp cảnh sát giao thông

Nhưng do vượt quá tốc độ nên bị cảnh sát giao thông ra hiệu dừng lại. Họ đã hội ý nhanh trong 30 giây.

Trọng tài A: 'Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại để sửa chữa sai lầm'.

Trọng tài B: 'Tôi nghĩ chúng ta cứ phóng đi tiếp vì đó chỉ là lỗi nhỏ thôi'.

Trọng tài C: 'Hãy nghe tôi! Chúng ta sẽ chạy vào sân vận động, vì ở đó chúng ta không sợ ai cả, chúng ta là vua!'.

- !!!

Theo Vnexpress
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm