#Vùng cao

43 kết quả phù hợp

Mùa vàng ở vùng cao Minh Hóa

Mùa vàng ở vùng cao Minh Hóa

GD&TĐ - Từ xa xưa, đồng bào người Khùa, Mày ở các xã biên giới của huyện Minh Hóa đã có truyền thống làm lúa rẫy.