Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Vùng “3 Tây” không tuyển sinh khóa mới cho đến khi có Quy chế tuyển sinh mới

Hải Minh - 20/02/2020, 13:29 GMT+7 | Kết nối
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc vừa ký Công văn gửi UBND tỉnh khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ về việc bãi bỏ Công văn số: 4348/BGDĐT- GDĐH ngày 28/6/2015.

Công văn nêu rõ: Ngày 28/6/2019 Bộ GD&ĐT ban hành Công văn số 4348/BGDĐT-GDĐH Hướng dẫn về đào tạo nhân lực trình độ đại học, thạc sĩ của các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Bộ GD&ĐT đang tích hợp các nội dung tại Công văn số 4348/BGDĐT- GDĐH vào dự thảo các văn bản có liên quan, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới, cụ thể:

Các nội dung liên quan đến tuyển sinh trình độ đại học sẽ được tích hợp vào Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, ban hành năm 2020.

Các nội dung liên quan đến tuyển sinh trình độ thạc sĩ sẽ được tích hợp vào Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ thay thế Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, ban hành năm 2020.

Bãi bỏ Công văn số 4348/BGDĐT-GDĐH ngày 28/6/2015 của Bộ GD&ĐT về đào tạo nhân lực trình độ đại học, thạc sĩ của các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ từ năm 2020.

Cơ sở đào tạo đang thực hiện theo Công văn số 4348/BGDĐT-GDĐH tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch đối với các khóa đã tuyển sinh trước ngày ban hành công văn bãi bỏ Công văn số 4348/BGDĐT-GDĐH này; không tuyển sinh khóa mới theo Công văn số 4348/BGDĐT-GDĐH cho đến khi có Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên và Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ mới, dự kiến ban hành năm 2020.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm