#văn học nghệ thuật

9 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Tiêu chuẩn ngăn cản xứng đáng!

GD&TĐ - Tiêu chuẩn xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học - nghệ thuật đã và đang là rào cản đối với nhiều nghệ sĩ xứng đáng được vinh danh, dù họ không bao giờ đủ tiêu chuẩn.