rssheader

31/10/2020

Nguyễn Thị Minh Khai: Ngọn triều và Chân sóng

12/08/2020, 14:30 GMT+07 | Văn hóa
Nguyễn Thị Minh Khai: Ngọn triều và Chân sóng

Từ sức mạnh, sự bền gan và lòng quả cảm của anh hùng Nguyễn Thị Minh Khai trong giai đoạn đỉnh điểm tiến lên Chủ nghĩa xã hội vào thập niên 1930, qua đó đào sâu vào vai trò, mường tượng và quan niệm về người phụ nữ trong xã hội và cách mạng.

Nguyễn Thị Minh Khai - nữ anh hùng đấu tranh cho phong trào cách mạng.

Trong buổi nói chuyện "Thế hệ Minh Khai: Ngọn triều và Chân sóng", Tiến sĩ Bùi Trân Phượng – người say mê với công cuộc xây dựng nền giáo dục và nghiên cứu lịch sử cận hiện đại Việt Nam, đặc biệt là lịch sử của phụ nữ Việt Nam – không chỉ giới thiệu chung về "làn sóng nữ quyền thứ nhất" của Việt Nam hiện đại, mà còn tập trung vào một trong những thế hệ tiêu biểu của làn sóng này. Trong đó, Nguyễn Thị Minh Khai là một trong những gương mặt nổi bật nhất.

Tiến sĩ Bùi Trân Phượng chia sẻ: "Đó là thế hệ những người thuộc nhiều lứa tuổi, tuy đa số ở tuổi đôi mươi, đã khẳng định mình như những người Việt nữ cũng như nam quyết làm chủ đời mình và đóng góp xứng đáng cho đất nước, cho xã hội. Đa số là người có học thức, dù là học vấn từ nhà trường Pháp - Việt do thực dân Pháp chủ trương, học ở Pháp hay tự học từ giáo dục gia đình, từ hoạt động cách mạng của bản thân".

Theo bà Phượng, dù họ đấu tranh chính trị, vũ trang chống thực dân Pháp giành độc lập cho dân tộc dưới ngọn cờ chủ nghĩa quốc gia hay chủ nghĩa cộng sản, nhưng họ cũng khẳng định mình thông qua những hoạt động xã hội hay văn học nghệ thuật khác.

Họ là nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu, họ lập hội, mở trường, xây nhà văn hóa, Hội Dục anh, lập nhà xuất bản. Phạm vi hoạt động của họ không chỉ trong ba kỳ của Việt Nam lúc đó, không chỉ ở Đông Dương mà vươn tới tầm quốc tế. Bằng nhiều phương thức, diễn ngôn khác nhau, thông điệp chung của họ là khát vọng làm người. Họ nói, viết, sống, cư xử và hành động như những con người tự do, bình đẳng nam nữ, đòi độc lập với thực dân. Họ biết rõ cuộc đấu tranh nữ quyền, mà thực chất là đấu tranh nhân quyền của họ là lâu dài, kể cả sau khi mục tiêu độc lập dân tộc giành được thắng lợi.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm