rssheader

03/12/2020

Liên hoan phim Môi trường toàn quốc lần thứ 7 sẽ trao 16 giải thưởng

VK - 19/08/2019, 20:31 GMT+07 | Văn hóa
Lễ phát động Liên hoan phim Môi trường toàn quốc lần thứ 7 Lễ phát động Liên hoan phim Môi trường toàn quốc lần thứ 7

BTC cho biết: Liên hoan phim Môi trường toàn quốc lần thứ 7 có 4 thể loại phim dự thi tại Liên hoan lần này gồm: Phim tài liệu, phim khoa học, phim phóng sự, phim hoạt hình với tổng số 16 giải thưởng. Do đó, dự kiến mỗi thể loại phim sẽ trao 1 giải A, 1 giải B, 2 giải C.

Liên hoan phim Môi trường toàn quốc là hoạt động định kỳ, được tổ chức 3 năm 1 lần. Mục đích nhằm thông qua điện ảnh và truyền hình để tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường.

Đồng thời, biểu dương các tác phẩm giá trị cao trong việc góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, bảo vệ môi trường sống.

Điều kiện với các phẩm dự thi là phải sản xuất từ ngày 1/1/2016 – 15/10/2019. BTC bắt đầu nhận tác phẩm tham dự từ ngày 20/8-31/10/2019 (tính theo dấu bưu điện). Từ tháng 11/2019 thực hiện công tác chấm thông qua hai hội đồng sơ khảo và chung khảo. Kế hoạch trao giải dự kiến diễn ra quý IV trong năm nay.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội điện ảnh Việt Nam mong muốn sẽ có những tác phẩm có giá trị cao trong việc tuyên truyền mọi người dân nâng cao ý thức và có hành động bảo vệ môi trường hiệu quả.

6 kỳ Liên hoan phim Môi trường toàn quốc trước đây đã có 584 phim của các tổ chức, cá nhân tham dự. BTC đã trao giải cho 146 phim, đặc biệt trong đó có 6 giải thưởng lớn Việt Nam Xanh. Liên hoan phim Môi trường toàn quốc lần đầu tổ chức năm 1998.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm