rssheader

24/09/2020

Hiện vật quý hiếm trong mốc son lịch sử 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam

01/02/2020, 20:45 GMT+07 | Văn hóa
Hiện vật quý hiếm trong mốc son lịch sử 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam

Với hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu, trưng bày gồm 3 phần: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930; Những mốc son lịch sử (1930 - 2020); Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.

Lễ thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. 
Nhân dân Sài Gòn mít tinh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập.

Trưng bày giới thiệu đến công chúng một số hiện vật quý hiếm như: tác phẩm “Đường Kách mệnh” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (1927), được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia đợt 1 năm 2012; kỷ vật của các đồng chí Tổng Bí thư của Đảng; sưu tập báo chí, truyền đơn của Đảng trước ngày 2/9/1945; sưu tập các văn kiện, nghị quyết của Đảng và nhóm hiện vật của nhân dân dùng để nuôi giấu, bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng trước năm 1945.

Bản nhạc Tiến quân ca.
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
Đèn tọa đăng. 
Cuốn Đường Kách mệnh. 

Thông qua trưng bày, Bảo tàng Lịch sử quốc gia mong muốn giúp công chúng tham quan, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc thêm về lịch sử ra đời, phát triển, vai trò lãnh của Đảng Cộng sản Việt Nam; về những thành quả mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đạt được trong 90 năm qua. Từ đó, tăng thêm lòng tin tưởng và tự hào về Đảng, nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay, góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm