rssheader

23/04/2021

Bí ẩn về 'quan kỳ đại lược' và 'Long Trung đối sách' của Gia Cát lượng

26/05/2020, 02:02 GMT+07 | Văn hóa
Bí ẩn về 'quan kỳ đại lược' và 'Long Trung đối sách' của Gia Cát lượng

Trong đó ba người sau đều "đọc chuyên sâu” (đọc sâu, đọc kỹ), còn Khổng Minh chỉ "quan kỳ đại lược". Cách đọc sách, học tập của ông rất có ích trong thời đại ngày nay.

Theo Sử Ký Trung Hoa

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm