#tự đánh giá

16 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/internet

Nhà trường bước đầu quen với “văn hóa chất lượng”

GD&TĐ - Trong các cơ sở giáo dục được kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia, hầu hết cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường đã bước đầu quen với “văn hóa chất lượng”.