Trường mầm non phải bảo cáo việc trẻ làm quen với ngoại ngữ

Trường mầm non phải bảo cáo việc trẻ làm quen với ngoại ngữ

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu các trường mầm non báo cáo tình hình trẻ làm quen với ngoại ngữ nhằm đánh giá đúng thực trạng việc cho trẻ mầm non làm quen với ngoại ngữ của các địa phương.

Các trường được yêu cầu báo cáo tổng số trường đang triển khai thực hiện trẻ làm quen với ngoại ngữ (trong đó có cả trường công lập/ngoài công lập); tổng số nhóm lớp triển khai; độ tuổi của trẻ tham gia, số trẻ tham gia/tổng số trẻ cùng độ tuổi;

Ngoại ngữ cho trẻ làm quen; chương trình đang được thực hiện; thời gian, thời lượng tổ chức (thời gian bắt đầu tổ chức hoạt động, số phút/ buổi, số buổi/tuần); đơn vị tổ chức, giáo viên  (quốc tịch, trình độ ngoại ngữ, trình độ chuyên môn mầm non; hợp đồng/ biên chế); phương pháp và hình thức tổ chức cho trẻ mầm non làm quen với ngoại ngữ; cơ sở vật chất phục vụ tổ chức hoạt động cho trẻ mầm non làm quen với ngoại ngữ như phòng học, thiết bị, học liệu...; tiền học phí...

Cùng với những thông tin trên, các trường cần báo cáo căn cứ để triển khai việc cho trẻ làm quen với ngoại ngữ; cơ quan cấp phép hoạt động, thẩm định chương trình và kiến nghị, đề xuất của địa phương. Báo cáo gửi về Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ GD&ĐT trước ngày 15/12/2013.

Lập Phương

TIN LIÊN QUAN