Trường ĐH Việt Nam được xếp thứ hạng cao về lĩnh vực Vật lý

Trường ĐH Việt Nam được xếp thứ hạng cao về lĩnh vực Vật lý

Đây là tổ chức nghiên cứu và tư vấn giáo dục đại học độc lập, xếp hạng tự động và bắt đầu công bố bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới với tên gọi là Academic Ranking of World Universities (ARWU) từ năm 2009.

ShanghaiRanking Consultancy  xếp hạng cho hơn 4.000 cơ sở giáo dục đại học thế giới thuộc 54 ngành thuộc 5 nhóm ngành, gồm Khoa học Tự nhiên; Khoa học Kỹ thuật; Khoa học sự sống; Y khoa; Khoa học xã hội.

Các tiêu chí được bảng GRAS 2020 đưa ra là cơ sở giáo dục cần đạt được số lượng ấn phẩm bài báo nhất định tùy theo ngành, lĩnh vực trong giai đoạn 5 năm (2014 - 2018). Dữ liệu bài báo được thu thập từ nguồn Web of Science và InCites. 

Đối với ngành Vật lý, cơ sở giáo dục cần đạt ngưỡng 300 bài báo để đủ điểu kiện được xếp hạng. Theo tiêu chí này, lĩnh vực Vật lý của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội trong nhóm 401 – 500 của bảng xếp hạng trường đại học tốt nhất thế giới (ARWU). 

Các bảng xếp hạng của ShanghaiRanking Consultancy đều xếp hạng tự động, trong đó các dữ liệu xếp hạng được thu thập từ các nguồn độc lập do bên thứ ba cung cấp mà không sử dụng dữ liệu do các cơ sở giáo dục được xếp hạng cung cấp.