Trường ĐH Cần Thơ: Tăng cường chất lượng trong nghiên cứu khoa học

GD&TĐ - Trường ĐH Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị Đảm bảo chất lượng trong Nghiên cứu khoa học (NCKH). 
Trường ĐH Cần Thơ: Tăng cường chất lượng trong nghiên cứu khoa học

Hội nghị được tổ chức nhằm không ngừng cải tiến và tiếp tục nâng cao chất lượng công tác NCKH của trường trong thời gian tới. 

Trong những năm qua, công tác NCKH của trường đã có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của trường, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường công tác chuyển giao, ứng dụng kết quả NCKH vào thực tiễn. 

Với định hướng phát triển của một trường ĐH nghiên cứu, Trường ĐH Cần Thơ đã và đang tăng cường thực hiện hiệu quả công tác NCKH trong toàn trường. Từ đó phát huy thế mạnh tổng thể, phát huy toàn diện nội lực của trường với thế mạnh đa ngành, đa lĩnh vực.

Tại hội nghị, các vấn đề được đặt ra như: Tình hình thực hiện nhiệm vụ NCKH của trường; tăng cường chất lượng NCKH trong đào tạo sau ĐH; kinh nghiệm duy trì xuất bản khoa học trong nước và quốc tế thông qua NCKH; thực trạng và giải pháp công bố bài báo khoa học của Trường ĐH Cần Thơ và giải pháp công nghệ thông tin liên quan hỗ trợ công tác NCKH; nâng cao chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ của trường; giải pháp để duy trì và cải thiện chất lượng NCKH…

Đặc biệt, hội nghị đã tiến hành thảo luận, đưa ra các đề xuất, giải pháp nâng cao chất lượng công tác NCKH của trường. Trong đó, các đại biểu quan tâm đến vấn đề như: Phát huy tính năng động, chủ động, sáng tạo của giảng viên, nghiên cứu viên trong công tác thực hiện NCKH và hướng dẫn nghiên cứu thực hiện luận văn, luận án.

Khuyến khích phát triển các tổ, nhóm nghiên cứu mạnh mang tính liên ngành. Phát triển và tổ chức thực hiện ý tưởng, chương trình NCKH lớn mang tính liên ngành, đa lĩnh vực, có tính kế thừa và phát triển, kết hợp giải quyết các vấn đề thực tiễn. Khuyến khích đẩy mạnh công tác NCKH phát triển đồng đều ở các ngành, lĩnh vực ở các khoa, viện.

Thực hiện liên kết, hợp tác với các cơ quan, tổ chức, viện, trường, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong NCKH. Tổ chức quản lý, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong công tác NCKH. Tăng cường công tác thẩm định đề tài, đánh giá chất lượng, nghiệm thu đề tài, công trình xuất bản.

Thực hiện chế độ phân bổ kinh phí nghiên cứu hiệu quả; đảm bảo chất lượng NCKH; xây dựng nguồn quỹ NCKH của trường. Kết hợp công tác NCKH với đăng ký sở hữu trí tuệ, chuyển giao, thương mại hóa sản phẩm NCKH; chế độ, chính sách cho giảng viên, chuyên viên trong công tác NCKH...