Trường Đại học Thủy lợi ra mắt 4 nhóm nghiên cứu mạnh

Trường Đại học Thủy lợi ra mắt 4 nhóm nghiên cứu mạnh

Năm 2020, có 9 nhóm nộp hồ sơ đăng ký, sau 2 vòng xét tuyển có 4 nhóm đạt yêu cầu theo đề xuất của hội đồng chuyên môn và được nhà trường ra quyết định thành lập 4 nhóm nghiên cứu mạnh:

1. Nhóm AICOST- liên ngành giữa công nghệ thông tin, thuỷ văn và kỹ thuật tài nguyên nước nhằm mục tiêu ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho các vấn đề thuỷ lợi, phòng chống thiên tai trong ngữ cảnh của biến đổi khí hậu.

2. Nhóm MLIC- liên ngành giữa công nghệ thông tin, Điện- Điện Tử với mục tiêu xây dựng các hệ thống giám sát, điều khiển thông minh.

3. Nhóm GRAT-liên ngành giữa công nghệ viễn thám và thuỷ lợi nhằm mục tiêu ứng dụng các kỹ thuật viễn thám tiên tiến (remote sensing) cho các bài toán thuỷ lợi

4. Nhóm ROOM- nghiên cứu tồn lưu, đánh giá rủi ro và giải pháp giảm thiểu của các chất hữu cơ bền (PTS) trong môi trường. Nhóm cũng nghiên cứu giải pháp xử lý nước thải chứa các chất hữu cơ dễ phân hủy, từ đó hoàn chỉnh hướng nghiên cứu về ô nhiễm chất hữu cơ nói chung trong môi trường.

Các nhóm Nghiên cứu mạnh sẽ tập hợp các chuyên gia nghiên cứu mũi nhọn của Trường Đại học Thuỷ Lợi và các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế, với mục tiêu chiến lược đẩy mạnh nghiên cứu của Trường Đại học Thuỷ Lợi trở thành trường hàng đầu trong nước và có uy tín trong các trường trên thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Theo đại diện nhà trường, mục tiêu xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh nhằm: Nâng cao năng lực đội ngũ thông qua hoạt động nghiên cứu liên ngành để giải quyết các vấn đề phát triển bền vững; Tiến tới việc tạo ra các sản phẩm có hàm lượng chất xám cao cho công nghiệp, nông nghiệp và đời sống xã hội; Tăng cường các công bố quốc tế chất lượng cao; Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là đào tạo tiến sĩ; Mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế trong các dự án nghiên cứu cụ thể

Việc triển khai xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh sẽ giúp hình thành nên những tập thể khoa học mạnh, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu lớn, mang tính dài hạn. Điều này không chỉ giúp nâng cao số lượng các công trình công bố quốc tế chất lượng cao, giải pháp hữu ích, mà còn tăng cường khả năng hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo đại học, đào tạo sau đại học và xếp hạng đại học theo các tiêu chuẩn quốc tế của nhà trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ