#Trạm Thu Phí

18 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Đường xấu vẫn thu phí!

GD&TĐ - Cần phải khẳng định rằng nhà đầu tư đặt các trạm thu phí cũng giống như người bán hàng.
Ảnh minh họa.

Xử lý nghiêm xe đi sai làn thu phí không dừng

GD&TĐ - Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông xử nghiêm phương tiện đi sai làn thu phí ETC để khuyến khích chủ phương tiện dán thẻ thu phí tự động không dừng.
Làn thu phí tự động không dừng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Ninh Bình.

Cấm các trạm không lắp ETC thu phí

GD&TĐ - Đối với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ xây dựng mới, chỉ triển khai khi thực hiện thu phí điện tử không dừng (ETC). Nhà nước sẽ dừng thu phí đối với các trạm không thực hiện việc lắp đặt hệ thống ETC nếu do lỗi của nhà đầu tư. Bộ GTVT yêu cầu kết nối liên thông và hoàn thành trước ngày 31/12/2020.