Trả tiền cho người chết

Đi xem bói, đặt lễ xong, bà cụ cung kính nói với lão thầy bói: "Thưa thầy! Tôi muốn xem về đường tuổi tác. Thầy xem tôi có thể thọ được bao nhiêu?"
Trả tiền cho người chết

Thầy bói ung dung gieo quẻ rồi phán:

- Nếu thân chủ bỏ tiền ra rước thầy về làm lễ cầu cúng trời phật phù hộ độ trì thì thân chủ có thể thọ tròn 100 tuổi.

- Bẩm, thầy có chắc không?

- Nếu tôi mà trực tiếp làm lễ thì chắc chắn là như vậy.

Bà cụ ngập ngừng:

- Thưa thầy, nếu sai thì sao ạ?

- Nếu thân chủ mà chết trước 100 tuổi thì cứ đến đây, tôi xin trả lại tiền đàng hoàng.

Theo ngoisao.net