#Tiểu Hành Tinh

22 kết quả phù hợp

Tiểu hành tinh Ryugu có hình dạng như một viên kim cương.

Dự đoán về nguồn gốc của Ryugu

GD&TĐ - Hơn một năm sau khi sứ mệnh Hayabusa2 mang mẫu bề mặt đầu tiên của tiểu hành tinh Ryugu về Trái đất, các nhà khoa học đã xác định, tiểu hành tinh này là tàn tích nguyên sơ từ quá trình hình thành Hệ Mặt trời.
Bennu sẽ tiếp cận gần Trái đất vào năm 2135.

Đánh giá khả năng Bennu đâm vào Trái đất

GD&TĐ - Các phát hiện cho thấy, từ nay đến năm 2030, tiểu hành tinh Bennu có 1 trên 1.750 (0,06%) cơ hội tác động đến Trái đất. Con số này cao hơn so với dự đoán trước đây.