Tiêu chuẩn nhân viên y tế học đường

GD&TĐ - Hỏi: Tôi tốt nghiệp trung cấp dược có đủ tiêu chuẩn để đăng ký dự tuyển viên chức vào làm nhân viên y tế trong các trường học hay không? – Nguyễn Thúy Lan (nguyenthuylan***@gmail.com).
Ảnh có tính chất minh họa/internet
Ảnh có tính chất minh họa/internet

* Trả lời:

Theo Điều 4 Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức quy định về điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức như sau:

- Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật viên chức.

- Đơn vị sự nghiệp công lập được bổ sung các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức nhưng các quy định này không được trái với quy định của pháp luật và phải được cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập phê duyệt trước khi thực hiện.

Còn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 28/04/2011 của Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế quy định các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, quy định về điều kiện của nhân viên làm công tác y tế như sau: “Nhân viên làm công tác y tế trường học có trình độ từ trung cấp y trở lên thuộc biên chế chính thức của nhà trường”.

Ngoài ra, ngày 4/12/2007, Bộ Giáo dục ban hành Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT quy định về hoạt động y tế trong các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, quy định về các điều kiện cần phải đảm bảo y tế trong các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Theo đó, tại Khoản 2 Điều 5của Quyết định trên quy định: Trình độ của cán bộ làm công tác y tế trường học từ trung cấp y trở lên. Cán bộ làm công tác y tế trường học được tham gia các cuộc hội thảo, lớp tập huấn, lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác y tế do ngành giáo dục, ngành y tế và các ban, ngành khác của địa phương tổ chức. Đối với cán bộ làm kiêm nhiệm công tác y tế trường học phải được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác y tế trường học.

Căn cứ các quy định nêu trên và theo thư bạn viết, nếu bạn tốt nghiệp trung cấp dược thì sẽ không phù hợp tiêu chuẩn đối với cán bộ làm công tác y tế tại trường học.