Tích cực hơn nữa dạy Tiếng Việt cho người Việt ở nước ngoài

Tích cực hơn nữa dạy Tiếng Việt cho người Việt ở nước ngoài

(GD&TĐ)- Ngày 29/7, Bộ GD-ĐT tổ chức tổng kết “Đề án hỗ trợ việc dạy và học Tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Các đối tượng của đề án chủ yếu tập chủ yếu vào học sinh TH và THCS đang học tiếng Việt như một môn học trong hệ thống nhà trường của nước sở tại hoặc trong các lớp học do các hội đoàn Việt kiều tổ chức hay những người có nhu cầu học Tiếng Việt mà không có các điều kiện học như trên.

Tích cực hơn nữa dạy Tiếng Việt cho người Việt ở nước ngoài ảnh 1
Thứ trưởng Bùi Văn Ga trao các quyết định khen thưởng tại Lễ tổng kết.

Theo Ủy Ban nhà nước về người VN ở nước ngoài, hiện có khoảng  gần 4 triệu người VN đang sinh sống ở hơn 100 nước và vùng lãnh thổ. Cộng đồng ngươig Việt này gồm nhiều thành phần, thế hệ đa dạng thành phần xã hội, xu hướng chính trị, địa vị pháp lý, tôn giáo , dân tộc, nghề nghiệp… việc dạy tiếng Việt đã là nhu cầu từ lâu và bức thiết.

Qua hơn 6 năm thực hiện với các nội dung và chương trình hoạt động, Đề án này đã cơ bản đạt được những mục tiêu cơ bản góp phần thực hiện thành công NQ số 36 của Bộ Chính trị và tiếp tục góp phần vào việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong thời gian tới, Bộ GD-DT sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng khác tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ việc dạy và học Tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài với phương châm nâng cao chất lượng đảm bảo tính hiệu quả và thiết thực (…)

Tuy nhiên, các tài liệu sử dụng để dạy và học tiếng Việt không thống nhất; đội ngũ giáo viên dạy tiếng Việt tại các trung tâm làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, không có kiến thức và kỹ năng dạy tiếng Việt như ngôn ngữ thứ hai. Những hạn chế đó khiến hiệu quả việc dạy và học tiếng Việt chưa cao, chưa tương xứng với nhu cầu và số lượng của người Việt Nam ở nước ngoài. Theo ý kiến của nhiều đại biểu, trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục duy trì những kết quả mà đề án đã đạt được, đồng thời tăng cường phát hành sách cũng như các chương trình dạy tiếng Việt trên internet, phát thanh và truyền hình để nhiều người Việt Nam ở nước ngoài có thể dễ dàng tiếp cận với tiếng Việt nhiều hơn nữa.

PV