Thủ tướng chủ trì họp liên tịch giữa Chính phủ và UBT.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

GD&TĐ - Chiều nay (11/2), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTWMTTQ) Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị liên tịch thường niên của Chính phủ và UBTWMTTQ.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao UBTWMTTQ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong thực hiện nhiệm chung - Ảnh: VGP
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao UBTWMTTQ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong thực hiện nhiệm chung - Ảnh: VGP

Tham dự Hội nghị còn có các Phó Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc, Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam; lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương. 

Báo cáo kết quả phối hợp công tác năm 2014 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 giữa Chính phủ và UBTWMTTQ Việt Nam cho thấy, trong năm 2014, Chính phủ và UBTWMTTQ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ trong thực hiện Quy chế phối hợp công tác, đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực, nhất là trong phối hợp chăm lo xây dựng, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế; phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; phối hợp trong phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân; phối hợp trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật;…

Nhiều ý kiến phát biểu tại Hội nghị nhận định công tác phối hợp giữa Chính phủ và UBTWMTTQ Việt Nam thời gian qua ngày càng chủ động, hiệu quả và thực chất hơn. Các nội dung trong kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị kiểm điểm quy chế phối hợp công tác năm 2013 cơ bản được các Bộ, ngành phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc; việc giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013 đã được triển khai tích cực;… 

Các ý kiến tại Hội nghị đề xuất hai bên cần tiếp tục tăng cường phối hợp hơn nữa trong công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội; mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông, góp phần định hướng và tạo đồng thuận xã hội; phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là xử lý và giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn động kéo dài;…

Theo Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, thông qua hoạt động tổng hợp ý kiến của MTTQ Việt Nam, Nhân dân cả nước đánh giá cao tính chủ động, sáng tạo, tinh thần quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Trong 16 nhiệm vụ phối hợp giữa Chính phủ và UBTWMTTQ Việt Nam trong năm qua, đã có 15 nhiệm vụ được hoàn thành, đạt 94%. 

Về công tác giám sát, phản biện, bình quân 3 tháng/lần, Mặt trận và các Bộ, ngành Trung ương họp để xây dựng quy chế phối hợp và sau 1 năm đã ký kết được 4 quy chế liên quan đến chính sách đối với người có công, chính sách bảo hiệm xã hội, y tế trong các doanh nghiệp; giải quyết khiếu nại tố cáo… 

Bên cạnh đó, UBTWMTTQ Việt Nam cũng đã tích cực phốp hợp, tham gia vào công tác cải cách hành chính; xây dựng pháp luật; …Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ chung của đất nước, nhất là phối hợp để đẩy mạnh thực hiện xây dựng các đề án đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao UBTWMTTQ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong thực hiện nhiệm chung; cho rằng sự phối hợp hành động giữa hai bên trong năm 2014  đã đạt nhiều kết quả tích cực, thực chất và hiệu quả hơn, từ đó đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế -  xã hội chung của đất nước, trong đó có nhiệm vụ bảo đảm ổn định kinh tế vị mô, tăng trưởng; phát triển văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. 

Cùng với đó, là đảm bảo ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; phát động và triển khai các phong trào thi đua; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững được chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định, hữu nghị để xây dựng, phát triển đất nước … 

“Những kết quả đạt được trong năm 2014  đã tạo tiền đề, điều kiện để năm 2015 phát triển tốt hơn, vững chắc hơn”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Đề cập nhiệm vụ phối hợp trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh năm 2015 là năm cuối của Kế hoạch 5 năm (2011-2015) với nhiều sự kiện trọng đại. 

Do đó, UBTWMTTQ Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong thực hiện tốt ba nhiệm vụ quan trọng là: Thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra cho năm 2015 và cho cả nhiệm kỳ Kế hoạch 5 năm 2011-2015; Tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp; và Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vững môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước. 

Cùng với đó, hai bên cần phối hợp chặt chẽ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, tạo đồng thuận xã hội; phối hợp chặt chẽ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; phát động, thực hiện các phong trào thi đua, nhất là các phong trào thi đua có sức lan tỏa lớn, có hiệu ứng xã hội sâu rộng như phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung tay giúp đỡ người nghèo, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc chủ động cung cấp thông tin, tăng cường các hoạt động giải trình, giải đáp; đồng thời mong muốn MTTQ tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp nhận các ý kiến phản hồi cũng như những kiến nghị, đề xuất của Nhân dân để tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, luật pháp.

Ảnh minh họa/INT

Có truy được đến cùng?

GD&TĐ - Hết chuyện lừa học sinh cấp cứu, giờ đến thông báo nợ tiền hàng. Không biết bọn ma cô sẽ chuyển sang trò gì nữa với các em 'đầu xanh tuổi trẻ' đây?