Thông báo thi tuyển công chức về công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

GD&TĐ - Căn cứ chỉ tiêu biên chế công chức hành chính được giao năm 2017 và nhu cầu tuyển dụng công chức của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông báo thi tuyển công chức về công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển dụng công chức về công tác tại một số đơn vị thuộc Bộ như sau:

1. Chỉ tiêu và vị trí tuyển dụng:

a) Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu

b) Vị trí tuyên dụng:

- 01 công chức làm việc tại Vụ Giáo dục Trung học;

- 02 công chức làm việc tại Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên;

- 02 công chức làm việc tại Vụ Giáo dục Thể chất;

- 03 công chức làm việc tại Vụ Pháp chế;

- 01 công chức làm việc tại Vụ Tổ chức cán bộ;

- 02 công chức làm việc tại Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- 02 công chức làm việc tại Thanh tra;

- 02 công chức làm việc tại Cục Quản lý chất lượng;

- 03 công chức làm việc tại Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục;

- 01 công chức làm việc tại Cục Công nghệ thông tin;

- 03 công chức làm việc tại Văn phòng.

(Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo)

2. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng:

a) Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng và hồ sơ đầy đủ, hợp lệ;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Có văn bằng, chứng chỉ, năng lực phù hợp với vị trí việc làm, ngạch công chức tuyển dụng;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 (đối với vị trí ngạch công chức chuyên viên) hoặc bậc 1 (đối với vị trí ngạch công chức cán sự hoặc nhân viên) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chúng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

b) Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:

Ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn chung nêu tại Điểm a Khoản này, các điều kiện, tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của vị trí việc làm được quy định chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

c) Những người không được đăng ký dự tuyển:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

d) Ưu tiên trong tuyển dụng công chức: Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

3. Môn thi, hình thức và nội dung thi:

Các ứng viên tham gia các môn thi sau:

a) Môn Kiến thức chung: Thi viết 01 bài về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính Nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành Giáo dục và lĩnh vực tuyển dụng.

b) Môn Nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết 01 bài và thi trắc nghiệm 01 bài về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm.

c) Môn Ngoại ngữ: Thi viết tiếng Anh. Thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ trong trường hợp môn Nghiệp vụ chuyên ngành không phải là Ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

d) Môn Tin học văn phòng: Thi thực hành trên máy. Thí sinh được miễn thi môn Tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

4. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển:

Thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều 11 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.

5. Hồ sơ dự tuyển:

Toàn bộ hồ sơ của người dự tuyển đựng trong túi bìa cứng, ngoài bì hồ sơ ghi rõ “Hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức” và thông tin cá nhân (họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú), đơn vị, vị trí dự tuyển, điện thoại và địa chỉ liên lạc. Thành phần hồ sơ dự tuyển gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu tại phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (người dự tuyển phải ghi cam đoan là được chụp đúng từ bản chính, do người dự tuyển ký tên và chịu trách nhiệm trước pháp luật). Đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học tại Việt Nam hoặc học tại nước ngoài thì phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Quản lý chất lượng hoặc Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục) công nhận.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- 02 (hai) phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận và 2 ảnh chân dung cỡ 4x6 cm trên nền màu trắng trong thời gian nhiều nhất 03 tháng tính đến thời điểm thông báo.

Người dự tuyển hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự thi. Trường hợp khai không đúng sự thật, người dự tuyển sẽ bị loại khỏi danh sách tuyển dụng hoặc bị hủy kết quả tuyển dụng.

6. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và lệ phí dự tuyển:

a) Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8 giờ ngày 20/3/2018 đến 17 giờ ngày 18/4/2018. Các trường hợp nộp sau thời gian trên đều không hợp lệ.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, phòng 402, nhà A, số 35 đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc gửi qua đường bưu điện.

Mỗi người dự tuyển chỉ được đăng ký thi tuyển vào 01 vị trí của 01 đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng công chức. Trường hợp người dự tuyển nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện dự tuyển hoặc nộp hồ sơ vào 02 vị trí của 01 đơn vị hoặc nộp hồ sơ vào 02 đơn vị trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc sẽ bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo không hoàn trả hồ sơ đã đăng ký thi tuyển.

b) Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo không hoàn trả lệ phí dự tuyển đã nộp.

c) Thời gian, địa điểm thi tuyển: Dự kiến tổ chức trong tháng 5/2018 tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông báo tuyển dụng; danh sách ứng viên đủ điều kiện thi tuyển; thông báo thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn thi (nếu có); thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo (http://www.moet.gov.vn) và niêm yết tại trụ sở làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 35 đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).

Bộ Giáo dục và Đào tạo không tổ chức biên soạn và bán tài liệu ôn thi, không chịu trách nhiệm đối với các lớp ôn thi và tài liệu ôn tập của các tổ chức, cá nhân tự tổ chức. Mọi chi tiết xin liên hệ Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, điện thoại: 024.38695144.

Trân trọng thông báo.

TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Trịnh Xuân Hiếu

Ông Infantino tại đại hội FIFA lần thứ 73. Ảnh: ITN

Quyền lực 'tuyệt đối'

GD&TĐ - Luật sư Gianni Infantino đã thể hiện quyền lực gần như tuyệt đối của mình ở vị trí Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).
Ảnh minh họa/INT

Những hậu quả do bị tiêu chảy

GD&TĐ - Tiêu chảy là loại bệnh lý đường tiêu hóa phổ biến nhất xảy ra với nhiều lứa tuổi, từ các cháu sơ sinh đến các cụ ông, cụ bà.