Thời tiết 1/2: Miền Bắc có mưa phùn và sương mù, trời rét đậm

Thời tiết 1/2: Miền Bắc có mưa phùn và sương mù, trời rét đậm

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ. Nhiều mây; ngày có mưa, mưa rào nhẹ; đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ; vùng núi cao 12-15 độ, có nơi dưới 12 độ.

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào, đêm có mưa rào vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi 11-14, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào nhẹ; đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, phía Nam có nơi trên 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, phía Nam 21 - 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ. Có mây, có mưa vài nơi.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi trên 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Có mây, ngày và đêm không mưa.

Giáo viên Trường THPT Tân Sơn trao đổi, quán triệt với học sinh về thông điệp nhà trường.

Kỷ luật học sinh: Sao cho hiệu quả?

GD&TĐ - Yêu cầu về kỷ luật tích cực trong giáo dục học sinh không mới, nhưng không phải khi nào thầy cô, nhà trường cũng triển khai đúng và hiệu quả.