rssheader

27/10/2020

Xây dựng Hà Nội thành trung tâm giáo dục hàng đầu cả nước

02/06/2020, 09:52 GMT+07 | Thời sự
Xây dựng Hà Nội thành trung tâm giáo dục hàng đầu cả nước

Trong nhóm mục tiêu, nhiệm vụ và những trọng tâm phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, báo cáo đề cập tới vấn đề đổi mới, nâng cao chất lượng GD-ĐT, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát huy tối đa các nguồn lực để xây dựng Thủ đô thực sự là một trung tâm lớn, tiêu biểu hàng đầu của cả nước về GD-ĐT chất lượng cao và hội nhập quốc tế.

Báo cáo đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP nhiệm kì 2015-2020. Theo đó, GD-ĐT tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước về quy mô, mạng lưới trường lớp, chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, số học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; 100% giáo viên đứng lớp đạt chuẩn, tỷ lệ trên chuẩn cao.

Hoạt động quản lý giáo dục,dạy học, tuyển sinh, thi, kiểm tra, đánh giá có nhiều đổi mới, nhất là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức dạy học trực tuyến và trên truyền hình; đẩy mạnh hội nhập quốc tế về giáo dục, thí điểm đào tạo chương trình song bằng quốc tế cho học sinh phổ thông.

Triển khai cơ chế giao quyền tự chủ gắn với xây dựng trường chất lượng cao ở các cấp học. Thực hiện rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao về cả số lượng và chất lượng, nhất là khu vực nội thành và các khu vực đô thị hóa nhanh. Hạ tầng giáo dục và cơ sở vật chất phục vụ dạy và học được tập trung đầu tư, trang bị khá đồng bộ, hiện đại; hoàn thành sớm 2 năm chỉ tiêu tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia.

Tuy nhiên, dự thảo báo cáo chính trị cũng thẳng thắn chỉ ra một số nhược điểm cần khắc phục như: Cơ sở vật chất phục vụ giáo dục - đào tạo, nhất là ở những khu vực mật độ dân số cao, đô thị hóa nhanh còn chưa đáp ứng được yêu cầu; hiệu quả giáo dục đạo đức học đường, nếp sống, ứng xử văn minh ở các cấp học còn có mặt bất cập; chất lượng đào tạo nghề, nhất là cho lao động nông thôn chưa theo kịp yêu cầu của thị trường lao động.

Việc chuyển đổi các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập sang mô hình tự chủ còn hạn chế. Các chính sách thu hút, sử dụng nhân tài làm việc tại các cơ quan, đơn vị của thành phố còn bất cập, chưa hiệu quả...

Do đó, dự thảo báo cáo chính trị đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và những trọng tâm phát triển thủ đô giai đoạn 2020-2025, trong đó nhấn mạnh đến mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo đó, cần phát huy tối đa các nguồn lực để xây dựng Thủ đô thực sự là một trung tâm lớn, tiêu biểu hàng đầu của cả nước về GD-ĐT chất lượng cao và hội nhập quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, phát triển các loại hình trường ngoài công lập đáp ứng nhu cầu xã hội đi đôi với tăng cường quản lý chất lượng; khuyến khích liên kết với các cơ sở đào tạo nước ngoài có uy tín.

Thúc đẩy đổi mới cơ chế và mô hình quản lý, quản trị nhà trường, vận hành các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); tiếp tục xây dựng, nhân rộng các trường chất lượng cao ở tất cả các bậc học, cấp học.

Tập trung phát triển hệ thống trường chất lượng cao, nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học; kết hợp đào tạo năng lực nhận thức, tư duy sáng tạo với giáo dục phẩm chất, nhân cách, văn hóa, lịch sử Thăng Long - Hà Nội của người học. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Đầu tư cơ sở vật chất trường lớp theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa, tiên tiến và từng bước hiện đại.

Thực hiện có hiệu quả hội nhập quốc tế về lĩnh vực GD-ĐT; mở rộng mô hình hợp tác quốc tế; duy trì tổ chức thường niên các cuộc thi học sinh giỏi cấp khu vực và quốc tế trên địa bàn. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, không có bạo lực học đường. Đảm bảo chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm