rssheader

28/10/2020

Tránh gây bất ổn chính trị, xã hội khi thu hồi sổ đỏ cấp sai quy định

20/08/2019, 16:31 GMT+07 | Thời sự
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kiểm tra việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong thời gian vừa qua một số địa phương đã thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) đã cấp cho người dân.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, quy định tại Điều 106 của Luật Đất đai năm 2013, Điều 87 của Nghị định số 43/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Khoản 56 Điều 2 của Nghị định số 01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai đã nêu rõ: Việc thu hồi Giấy chứng nhận trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai phải được kiểm tra và thông báo lại cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.

Để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị: Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện đúng trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định.

“UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc thu hồi Giấy chứng nhận bảo đảm không gây mất ổn định tình hình chính trị, xã hội ở địa phương”- công văn nêu rõ.

Theo dantri
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm