rssheader

27/10/2020

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Tham nhũng đang từng bước được đẩy lùi

Trần Thường - 22/01/2019, 19:32 GMT+07 | Thời sự
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, thời gian qua, công tác theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN) được quan tâm, ngày càng nền nếp, hiệu quả.

Ban Nội chính Trung ương đã chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN chọn những khâu yếu, những lĩnh vực trọng tâm để kiểm tra, giám sát, đôn đốc. Ban đã tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo thành lập 40 đoàn kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế và công tác PCTN tại 15 cấp ủy, bộ, ngành Trung ương và 63 tỉnh ủy, thành ủy; kiểm tra, rà soát hoạt động tín dụng tại một số ngân hàng thương mại Nhà nước; kiểm tra chuyên đề về PCTN trong lĩnh vực thuế, hải quan; rà soát các kết luận thanh tra, kiểm toán; thanh tra, kiểm tra các dự án thất thoát, thua lỗ lớn, dư luận xã hội quan tâm; kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế…

Ngành nội chính Đảng đã tích cực, chủ động, tham mưu có hiệu quả cho Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật; góp phần hiện thực hoá và khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

“Ở đây đòi hỏi sự phối hợp rất chặt chẽ, nhịp nhàng và thống nhất ý kiến giữa các cơ quan chức năng mới làm được; vì PCTN là lĩnh vực khó, phức tạp; nó đụng chạm đến lợi ích, đụng chạm đến con người và lợi ích ở đây là lợi ích nhóm, nó liên quan chằng chịt với nhau, ở các cấp, các ngành, rất lắt léo, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải thực sự có bản lĩnh, có kiến thức, có kinh nghiệm, đặc biệt là phải trong sáng, công tâm, liêm khiết, phối hợp chặt chẽ” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Với vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về lĩnh vực nội chính, PCTN và cải cách tư pháp, là “tai mắt” của Đảng về lĩnh vực này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, trọng trách của ngành nội chính Đảng là phải phối hợp tham mưu cho Đảng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện thể chế, pháp luật, đẩy mạnh hơn nữa công tác PCTN, lãng phí, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, không cho phép ai làm trái quan điểm, cương lĩnh, đường lối của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu các nhiệm vụ trọng tâm của ngành nội chính trong năm 2019, đó là: Cần tiếp tục đầu tư nhiều công sức hơn nữa cho việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tích cực tham mưu, đề xuất những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng về công tác xây dựng và thực thi pháp luật, trọng tâm là những đề án liên quan đến lĩnh vực nội chính, PCTN và cải cách tư pháp...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm