rssheader

17/09/2021

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Đại hội XIII đã rất thành công

Minh Phong, Nhữ Phong - 01/02/2021, 11:35 GMT+07 | Thời sự
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi họp báo - sáng 1/2. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi họp báo - sáng 1/2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đến giờ phút này có thể báo cáo với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; Đại hội XIII của Đảng đã rất thành công tốt đẹp và rút ngắn được gần 2 ngày so với dự kiến ban đầu.

Đây là Đại hội thành công nhất cả về nội dung, hình thức, cách thức, lề lối tổ chức. Kết quả, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh 3 điểm nhấn thành công của Đại hội là: Công tác chuẩn bị Văn kiện; nhân sự và công tác phục vụ Đại hội rất chu đáo.

Công tác Văn kiện được chuẩn bị từ năm 2018, lấy ý kiến của các cấp, các ngành, đăng toàn văn công khai để lấy ý kiến toàn dân; sửa đi, sửa lại 80 lần. Vì thế Văn kiện trình đại hội lần này là sản phẩm, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Do đó, Văn kiện được thảo luận tại hội trường với sự thống nhất cao.

Công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được chuẩn bị chu đáo, cẩn thận, khách quan, làm từng bước, từng khâu, từ dễ đến khó, từ rộng đến hẹp… Công tác tổ chức phục vụ rất tốt, khoa học, chu đáo. Bảo vệ an toàn tuyệt đối và phòng chống tốt dịch Covid -19.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn kết, khách quan và thống nhất cao. Trên cơ sở đó, công tác bầu Ủy viên Trung ương (cả Ủy viên chính thức và dự khuyết) đã bầu 1 lần là xong. Đến Hội nghị lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII - bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cũng diễn ra trong 1 buổi (dự kiến ban đầu là 1 ngày) - với sự thống nhất cao, trong không khí hồ hởi, phấn khởi, mừng cho Đại hội đã thành công và đất nước ngày càng phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thành công của Đại hội không chỉ là thông qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và bầu ra Ban chấp hành Trung ương Đảng, mà quan trọng là đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; phải cụ thể thành các chương trình, hành động… tạo ra của cải vật chất, để đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên – dân giàu, nước mạnh, xã hội phồn vinh.

Ghi nhận, thành công của Đại hội có sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan báo chí nói chung và các nhà báo nói riêng; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tới đây báo chí cần truyền cảm hứng đến nhân dân, để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm