rssheader

19/09/2021

Thể hiện rõ nét vai trò chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí - xuất bản

Thảo Nguyên - 25/12/2017, 16:57 GMT+07 | Thời sự
Thể hiện rõ nét vai trò chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí - xuất bản

Đến dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Trung ương; đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Công tác tuyên giáo góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường ổn định, hòa bình cho đất nước phát triển nhanh, bề vững.

Báo cáo tạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết,  năm 2017, công tác tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cáp ủy các cấp đã bám sát nhiều vấn đề bức thiết của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng hiệu quả tham mưu tiếp tục được nâng lên, một số nội dung quan trọng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng ghi nhận.

Một trong những kết quả nổi bật trong năm 2017 đó là thể hiện rõ nét vai trò chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí- xuất bản, văn hóa, văn nghệ, nhằm phát huy vai trò chủ lực của báo chí-xuất bản, văn hóa, văn nghệ trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức nhiều hoạt động khuyến khích báo chí, xuất bản có nhiều cống hiến vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Báo chí tiếp tục đi đầu trong đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống...

Đại biểu tham dự hội nghị

Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, năm 2017, trận địa tư tưởng của Đảng tiếp tục được giữ vững, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường ổn định, hòa bình cho đất nước phát triển nhanh, bề vững, hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu chiến lược năm 2017; tạo tiền đề vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bước vào năm 2018 – năm bản lề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, với niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, với khí thế mới giành nhiều thắng lợi mới trên đường phát triển và hội nhập.

Nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2018

Đồng chí Trần Quốc Vượng- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Trung ương phát biểu

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Ban Tuyên giáo Trung ương đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu:

Bám sát chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị năm 2018, nhấ là Hội nghị Trung ương lần thứ 7, Hội nghị Trung ương lần thứ 8 để tham mưu một số vấn đề quan trọng.

Tăng cường dự báo tình hình, phát hiện, nắm bắt những vấn đề bức thiết trong cuộc sống để định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội;

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền toàn diện đời sống xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của đất nước;

Tăng cường vai trò chỉ đạo đối với hoạt động báo chí- xuất bản, phát huy vai trò chủ lực của báo chí trên mặt trận tư tưởng của Đảng;

Tăng cường công tác chỉ đạo văn hóa, văn nghệ, xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao giá trị tinh thần cho người dân;

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 6  về tinh gọn bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tuyên giáo các cấp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên giáo trong tình hình mới...

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã cùng nhau thảo luận, trao đổi về các vấn đề cần quan tâm trong công tác tuyên giáo và việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2018 bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà ngành tuyên giáo đã đạt được trong năm 2017 đồng thời nhấn mạnh cần tăng cường chấn chỉnh hoạt động của báo chí, xuất bản, văn hóa văn nghệ nhằm phát huy hơn nữa vai trò của báo chí xuất bản , văn hóa văn nghệ trong định hướng tư tưởng chính trị, định hướng nhân cách , định hướng các giá trị sống phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm