rssheader

21/09/2021

Thanh Hóa: Giảm trên 47,1 nghìn hộ nghèo

Nguyễn Thắng - 26/12/2019, 15:56 GMT+07 | Thời sự
Từ sự đầu tư các chương trình, dự án đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa ngày càng có cuộc sống tốt hơn.

Từ sự đầu tư các chương trình, dự án đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa ngày càng có cuộc sống tốt hơn.

Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn tỉnh đã tạo được sự đồng thuận và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nên nhiều chỉ tiêu giảm nghèo đạt khá so với mục tiêu kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,54%/năm, vượt mục tiêu kế hoạch, thuộc nhóm tỉnh có tốc độ giảm nghèo nhanh nhất cả nước.

Trong 3 năm qua, chương trình xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững được sự đồng thuận và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời phát huy được vai trò tích cực, sáng tạo của địa phương, của chính bản thân người nghèo, khơi dậy được mối quan hệ, tình đoàn kết, thương yêu nhau trong cộng đồng dân cư trong việc giúp nhau sản xuất... cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo.

Chương trình giảm nghèo đạt được những kết quả quan trọng, toàn tỉnh đã giảm được trên 47,1 nghìn hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,08%, đạt 50,8% kế hoạch, thuộc nhóm tỉnh có tốc độ giảm nghèo nhanh nhất cả nước. Sản xuất có bước cải thiện rõ nét, thu nhập hộ nghèo gấp 1,84 lần so với năm 2015.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm