rssheader

24/10/2020

Thanh Hóa: Đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt hang Con Moong

Nguyễn Quỳnh - 23/11/2016, 15:25 GMT+07 | Thời sự
Thanh Hóa đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt hang Con Moong và các di tích vùng phụ cận. Ảnh: Nguyễn Quỳnh Thanh Hóa đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt hang Con Moong và các di tích vùng phụ cận. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Hang Con Moong thuộc bản Mọ (nay là thôn Thành Trung), xã Thành Yên, huyện Thạch Thành. Được phát hiện năm 1974, khai quật nhiều lần, di tích Con Moong có giá trị lịch sử nổi bật. Với địa tầng dày trung bình 9,5m, gồm 10 tầng văn hóa có cấu trúc khác nhau, hang Con Moong là một trong số rất hiếm di chỉ khảo cổ học có địa tầng dày, được bảo tồn tốt nhất ở Việt Nam và Đông Nam Á.

Các địa tầng văn hóa khẳng định quá trình phát triển liên tục của con người từ thời đại đá cũ đến đá mới. Khai quật, nghiên cứu về di chỉ hang Con Moong và các di tích phụ cận còn cho những giá trị to lớn về lịch sử các giai đoạn cư trú, đặc biệt là truyền thống cư trú trong hang động và mái đá của con người ở Thanh Hóa nói riêng, Việt Nam nói chung, đánh dấu các giai đoạn phát triển văn hóa khảo cổ quan trọng của Việt Nam và thế giới. Cuối năm 2015, hang Con Moong được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.

Đón bằng công nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt hang Con Moong và các di tích phụ cận, cấp ủy, chính quyền các cấp, mỗi tập thể, cá nhân ý thức rõ trách nhiệm trong giữ gìn, phát huy giá trị di sản ông cha trao truyền; tiếp tục nghiên cứu, củng cố, bổ sung tư liệu, tài liệu đệ trình UNESCO công nhận di tích hang Con Moong là Di sản văn hóa thế giới; tăng cường đầu tư hạ tầng du lịch, giao thông kết nối, gắn bảo tồn với gia tăng các sản phẩm du lịch, kết nối các di sản, mở rộng liên kết phát triển du lịch, thiết thực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa nói riêng, cả nước nói chung.

Cũng trong dịp này, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Thạch Thành, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa khai trương triển lãm chuyên đề “Hang Con Moong và các di tích phụ cận - Hành trình di sản”. Triển lãm trưng bày, giới thiệu gần 500 hiện vật, hình ảnh được sưu tầm qua các lần khai quật khảo cổ học. Qua đó, giới thiệu những giá trị đặc biệt của hang Con Moong, các di tích phụ cận trong tiến trình phát triển của lịch sử loài người; quảng bá, nâng cao vị thế của di tích trên hành trình đến với di sản văn hóa thế giới.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm