rssheader

11/05/2021

Tăng biên chế chuyên trách của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội: Đảm bảo đặc thù của chính quyền đô thị

Ngọc Trang - Sỹ Điền - 01/04/2021, 17:50 GMT+07 | Thời sự
Đại biểu Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau) tại nghị trường. Đại biểu Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau) tại nghị trường.

Nghiên cứu một bảng lương riêng cho các cơ quan dân cử

Đại biểu Lê Thanh Vân - Cà Mau cho rằng, việc Chính phủ có tờ trình về số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách của thành phố Hà Nội là một tư duy rất mới, tích cực, coi trọng cơ quan dân cử. Tuy nhiên, còn nặng về quan niệm hành chính, khi xem xét đến địa vị pháp lý của đại biểu dân cử. Khi lấy hệ số phụ cấp trách nhiệm để quy đổi sang chức vụ tương đương, như thế sẽ sẽ rất khó làm việc.

Đại biểu Lê Thanh Vân cho biết: Một đồng chí đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách ở thành phố mà chỉ tương đương với Trưởng phòng, chưa bằng cấp phó của Giám đốc sở làm sao giám sát được hoạt động của Giám đốc Sở.

Đại diện đoàn Cà Mau nhấn mạnh: “Tôi muốn lưu ý, đại biểu Quốc hội, đại biểu nhân dân là một nhân vật chính trị. Chính trị ở chỗ nào? Là tiếp nhận sự ủy thác quyền lực của nhân dân, thông qua bầu cử. Một đại biểu Quốc hội hoặc một đại biểu nhân dân có hàng trăm nghìn cử tri ủy thác quyền lực Nhà nước để họ đại diện.

Một trưởng phòng chỉ cần một vài người có chức vụ, giám đốc sở, phó giám đốc sở, chi ủy thông qua là được. Chúng ta phải hiểu được ý nghĩa chính trị của nhân vật pháp lý chính trị này. Cho nên, quá trình chuẩn bị bầu cử Quốc hội thì Trung ương có chỉ đạo chọn số đại biểu Quốc hội chuyên trách, trong số những người đã được quy hoạch ít nhất là Vụ trưởng hoặc Thứ trưởng”.

Đại biểu Lê Thanh Vân nêu băn khoăn, đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách của thành phố Hà Nội phải tối thiểu là trưởng phòng hoặc phó giám đốc sở. Nhưng cách tư duy như thế cũng nên phải xem xét lại.

Đại diện đoàn Cà Mau cũng nêu rõ, chúng ta phải nghiên cứu một bảng lương riêng cho các cơ quan dân cử. Các đại biểu dân cử phải có một địa vị chính trị, pháp lý cụ thể, rõ ràng, thể hiện qua đãi ngộ của Nhà nước, mà ở đây chính là ủy thác của nhân dân. Phải có một bảng lương riêng.

Nếu trong kỳ, gánh vác trách nhiệm của nhân dân ủy thác thì anh được hưởng quyền đó. Còn nếu như một đại biểu Quốc hội sau này trở lại đơn vị công tác thì trở lại mức lương cũ là bình thường. Đó là một nguyên tắc mà nhiều lần trong Nghị quyết Đảng đã nói, là làm việc gì ăn việc đấy.

Cho nên trong bảng lương hiện nay rất mâu thuẫn ở chỗ một số chức danh của Quốc hội thì hưởng lương bầu cử, nhiều chức danh khác lại hưởng lương theo hệ thống hành chính, tức là phụ cấp trách nhiệm. “Tôi đề nghị Quốc hội giao cho Chính phủ nghiên cứu kỹ lưỡng vấn đề này. Đây là một chính sách rõ ràng thể hiện đãi ngộ của nhà nước, của nhân dân đối với các đại biểu dân cử, có như vậy mới thu hút được nhân tài vào ngồi ở các cơ quan quyền lực nhà nước, từ Quốc hội đến Hội đồng nhân dân các cấp” – đại biểu Lê Thanh Vân nhấn mạnh.

Đảm bảo tính đặc thù của chính quyền đô thị

Nói về đề xuất tăng biên chế chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, đại biểu Nguyễn Quốc Bình (TP Hà Nội) cho rằng: Tôi thấy thực chất không phải là tăng. Bởi vì, theo Luật Tổ chức Quốc hội và Hội đồng nhân dân thì Hà Nội trong các nhiệm kỳ vừa qua số lượng vẫn là 18.

Khi Luật Tổ chức Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi) quy định chung lại thì bị giảm. Quy định này quy định chung số lượng cho tất cả các tỉnh, thành, không có gì đặc thù.

Trong khi đó tình hình thực tế ở Hà Nội thực hiện nhiều cơ chế, chính sách đặc thù. Đặc biệt chúng ta đang thực hiện nghị quyết của Quốc hội về thí điểm chính quyền đô thị. Đại biểu Nguyễn Quốc Bình cho rằng, số lượng đại biểu quy định như vậy thì mới đảm bảo để thực hiện tính đặc thù của chính quyền đô thị, cũng như Thành phố Hồ Chí Minh như tờ trình và báo cáo thẩm tra đã nêu.

“Việc này không làm tăng biên chế, bởi vì như báo cáo đã trình, khi chúng ta tăng đội ngũ chuyên trách lên, giữ được như hiện nay thì chúng ta vẫn giảm được biên chế của các cơ quan hành chính nhà nước để chúng ta đảm bảo không tăng chuyên trách cán bộ hành chính và ngân sách. Cho nên tôi thấy hoàn toàn nhất trí với đề nghị này và cũng rất mong Quốc hội thống nhất thông qua” - đại biểu Nguyễn Quốc Bình nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm