rssheader

28/01/2021

Sáng tạo vì một thế giới không rác thải

anh quang - 21/11/2018, 22:03 GMT+07 | Thời sự
Các đại biểu tham gia khóa tập huấn Các đại biểu tham gia khóa tập huấn

Khóa tập huấn là một trong những hoạt động nòng cốt thuộc dự án Sáng tạo vì một thế giới không rác thải được hợp tác tới tháng 3/2021 trên phạm vi cả nước

Khuyến khích ứng dụng cách tiếp cận sáng tạo để nâng cao nhận thức của cộng đồng và hỗ trợ thanh niên cùng phát triển các ý tưởng sáng tạo trong quản lý rác thải, với mục tiêu nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng, các khóa tập huấn giảng viên nguồn về sáng tạo trong quản lý rác thải sẽ được diễn ra với nhiều nhóm đối tượng nhằm tạo ra các sáng kiến và hành động cụ thể trong việc thu thập, tái sử dụng và tái chế nhựa và rác thải rắn hướng tới một cộng đồng phát triển bền vững.  Thừa Thiên Huế là tỉnh đầu tiên thí điểm thực hiện khóa tập huấn này.

Dự án Sáng tạo vì một thế giới không rác thải sẽ bắt đầu với sự gắn kết của 30 lãnh đạo trẻ, giáo viên tại trường THPT Quốc học Huế, Cao Thắng và Hương Thủy.

Sau khi được đào tạo, chính các hạt nhân này sẽ đưa chương trình tập huấn đến với hơn 120 học sinh tại trường của mình, và từ đó chọn lựa 10 dự án quản lý rác thải có tính khả thi nhất sẽ được hỗ trợ vốn ban đầu để triển khai và lôi cuốn cộng đồng tham gia từ các góc độ khác nhau.

Đây là cơ hội mở đường cho một chuỗi các hoạt động giáo dục và sáng tạo trong lĩnh vực quản lý rác thải tại địa phương. Dự án này cho thấy cam kết của Hội đồng Anh tại Việt Nam, Coca-Cola và các đối tác trong việc giải quyết các thách thức tại Việt Nam, nhằm tăng cường nhận thức của công chúng trong việc thu gom, phân loại và tái chế trong nền kinh tế tuần hoàn, hướng tới những thay đổi tích cực trong việc quản lý rác thải nhựa.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm