rssheader

27/09/2020

Phương án triển khai đấu thầu thuốc tập trung

Nguồn: Văn phòng Chính phủ - 21/06/2016, 22:32 GMT+07 | Thời sự
Phương án triển khai đấu thầu thuốc tập trung

Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế báo cáo tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2016 về việc thành lập đơn vị mua sắm tập trung thuốc quốc gia thuộc Bộ Y tế.

Phó Thủ tướng đồng ý giao Bộ Tài chính chuẩn bị Đề án và báo cáo tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2016 về việc giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc không thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia do Bộ Y tế tổ chức đấu thầu.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các địa phương và các cơ quan liên quan xem xét, điều chỉnh các danh mục thuốc đấu thầu phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm khả thi.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm