rssheader

24/10/2020

Phát động cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam

Kim Chung - 22/08/2019, 19:25 GMT+07 | Thời sự
Toàn cảnh lễ phát động Toàn cảnh lễ phát động

Tại lễ phát động, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi Nguyễn Thanh Long cho biết, thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong gần chín thập niên qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta…

Nhấn mạnh trong bối cảnh toàn cầu hóa, sự nghiệp đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế đang tạo ra những xung lực mới cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đồng chí Nguyễn Thanh Long nêu rõ bên cạnh những yếu tố tích cực, mặt trái của cơ chế thị trường, sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cũng tạo ra những thách thức không nhỏ…

Theo Ban tổ chức, các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền lịch sử 90 năm vẻ vang của Đảng, thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng VCNET.

Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm đảm bảo cân đối số lượng câu hỏi để bao quát toàn diện lịch sử 90 năm vẻ vang của Đảng; gắn sự lãnh đạo của Bác Hồ, của Đảng và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với lịch sử, với thành tựu công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Giao diện chính thức của cuộc thi được bố trí trên mạng xã hội VCNET (http://vcnet.vn). Ngoài ra, còn được bố trí trên trang chủ của một số báo điện tử.

Cuộc thi trắc nghiệm được tiến hành hàng tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 26/8 và kết thúc tuần thi cuối cùng vào ngày 30/12. Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10 giờ thứ Hai hằng tuần và kết thúc vào 9 giờ thứ Hai tuần kế tiếp.

Mỗi người có thể dự thi nhiều lần/tuần, tuy nhiên trong mỗi tuần chỉ được công nhận một kết quả đúng nhất, với thời gian trả lời sớm nhất và dự đoán đúng số người dự thi. Mỗi tuần có bốn giải thưởng, bao gồm một giải Nhất trị giá 5 triệu đồng; hai giải Nhì, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng; ba giải Ba, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng; năm giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

Kết quả thi trắc nghiệm hằng tuần sẽ được công bố cập nhật ngay sau khi có kết quả thi tuần (chậm nhất là 12 giờ thứ Hai hằng tuần) trên trang mạng xã hội VCNET (http://vcnet.vn), Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (http://dangcongsan.vn), Tạp chí Tuyên giáo (http://tuyengiao.vn) và các phương tiện thông tin đại chúng…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm