rssheader

30/09/2020

Mức lương cao nhất tại Nghệ An là 116,4 triệu đồng/người/tháng

Hồ Lài - 09/01/2019, 17:51 GMT+07 | Thời sự
Mức lương bình quân của lao động tại Nghệ An là 5,3 đến 6,1 triệu đồng/người/tháng Mức lương bình quân của lao động tại Nghệ An là 5,3 đến 6,1 triệu đồng/người/tháng

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An vừa báo cáo về tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động sau khi phối hợp với Ban quản lý khu Kinh tế Đông Nam khảo sát tại 250 doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Bao gồm 21 công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, 53 doanh nghiệp có cổ phẩn, vốn góp của Nhà nước, 131 doanh nghiêp dân doanh và 45 doanh nghiệp FDI.

So với năm 2017, mức tiền lương bình quân năm 2018 mà các doanh nghiệp trả cho người lao động trên địa bàn tăng từ 5 - 7%. Khối doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu Nhà nước tăng 5,1%; khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước tăng 5,2%; khối doanh nghiệp dân doanh tăng 6%; khối doanh nghiệp FDI tăng 7,2%.

Bình quân tiền lương bình quân các doanh nghiệp trả cho người lao động năm 2018 từ 5,3 triệu đồng - 6,1 triệu đồng/người/tháng.

Khối các công ty do Nhà nước làm chủ sở hữu vốn, mức tiền lương cao nhất là 28,3 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất là 3,1 triệu đồng/người/tháng (bình quân 5,6 triệu đồng/người/tháng).

Khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức lương cao nhất là 32,8 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất là 3,4 triệu đồng/người/tháng, (bình quân 6,1 triệu đồng/người/tháng).

Khối doanh nghiệp FDI, mức lương cao nhất là 42,8 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất 3,3 triệu đồng/người/tháng (bình quân 5,9 triệu đồng/người/tháng).

Trường hợp doanh nghiệp trả cao nhất cho một số vị trí việc làm là 116,4 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất là 3,0 triệu đồng/người/tháng, đều thuộc khối doanh nghiệp dân doanh.

Qua thống kê, Nghệ An có 10.502 doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp FDI. Tổng số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp là hơn 240.000 người.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm