rssheader

20/01/2021

Luật Đặc xá (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/7/2019

Minh Phong - 19/11/2018, 14:45 GMT+07 | Thời sự
Kết quả biểu quyết Kết quả biểu quyết

Luật này quy định về nguyên tắc, thời điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện đặc xá; điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá; quyền và nghĩa vụ của người được đặc xá.

Đối tượng áp dụng là: Người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân; Cơ quan, tổ chức, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; người nước ngoài cư trú ở Việt Nam, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có liên quan đến hoạt động đặc xá.

Luật quy định về thời điểm đặc xá bao gồm: Chủ tịch nước xem xét, quyết định về đặc xá nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước. Chủ tịch nước xem xét, quyết định đặc xá trong trường hợp đặc biệt để đáp ứng yêu cầu đối nội, đối ngoại của Nhà nước mà không phụ thuộc vào thời điểm quy định tại Khoản 1 Điều này.

Về chính sách của Nhà nước trong đặc xá, Luật này quy định: Nhà nước động viên, khuyến khích người bị kết án phạt tù ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động cải tạo để được hưởng đặc xá; tạo điều kiện thuận lợi cho người được đặc xá hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội, phòng ngừa tái phạm tội, vi phạm pháp luật .

Luật đặc xá (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019.

>>> Xem chi tiết tại đây

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm