rssheader

25/11/2020

Khánh Hòa tinh giản 253 công chức, giảm 3.095 viên chức trong bộ máy chính quyền

16/05/2020, 05:42 GMT+07 | Thời sự
Khánh Hòa tinh giản 253 công chức, giảm 3.095 viên chức trong bộ máy chính quyền

Theo đó, tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng đã chỉ ra những thành quả bước đầu Khánh Hòa đạt được, đặc biệt là nhóm 7 giải pháp quản lý nhà nước về cải cách hành chính theo chương trình tổng thể của Chính phủ. Trong đó, tỉnh Khánh Hòa đã tinh giản 253 công chức, giảm 3.095 viên chức trong bộ máy chính quyền.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức được quan tâm đẩy mạnh, số lượng cán bộ cấp xã đạt chuẩn 1.339/1.418 người. Công tác xây dựng chính quyền điện tử được tích cực triển khai, duy trì gần 160 trang thông tin điện tử, cung cấp nhu cầu thông tin về hành chính công, thực hiện đồng bộ việc gửi, nhận văn bản từ Trung ương đến địa phương.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Ngoài ra, cũng tại buổi làm việc, ông Nguyễn Khắc Định Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho biết công tác thực hiện các kết luận kiểm tra, thanh tra Tỉnh ủy đã lập tổ công tác làm liên tục từ tháng 2.

Tỉnh cũng đã cho rà soát hơn 1.000 dự án trong vòng 10 năm qua và đang khẩn trương khắc phục hậu quả về mặt kinh tế, đồng thời xử lý các cá nhân, tập thể sai phạm.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng kiến nghị Phó thủ tướng có ý kiến để Thủ tướng sớm phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP.Nha Trang đến năm 2040 và mong muốn Chính phủ sớm ban hành kết luận thanh tra của các đoàn thanh tra Chính phủ vào các năm 2015 và 2017.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm