rssheader

25/10/2020

Hải Phòng: Khai mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Nguyễn Thảo Nguyên - 17/07/2019, 18:49 GMT+07 | Thời sự
Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Hải Phòng khoá XV (nhiệm kỳ 2016-2021) đã khai mạc sáng nay 17/7 Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Hải Phòng khoá XV (nhiệm kỳ 2016-2021) đã khai mạc sáng nay 17/7

Kỳ họp tiến hành trong 2 ngày, từ 17 - 18/7/2019, với nội dung chủ yếu: Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng đầu năm 2019; quyết định chủ trương, nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019.

Kỳ họp sẽ quyết định chương trình giám sát năm 2020 của HĐND thành phố; Quyết định điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 – 2020); Kế hoạch đầu tư công năm 2019.Thông qua dự kiến (lần 1) Kế hoạch đầu tư công năm 2020; Điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017.

Các đề án được thông qua trong kỳ họp này sẽ gồm các vấn đề như: Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019 – 2021; Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Kỳ họp cũng quyết định cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của thành phố Hải Phòng, quy định chế độ hỗ trợ kinh phí cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn thành phố. Quy định mức thu học phí năm học 2019 - 2020 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố Hải Phòng....Đồng thời nghe các báo cáo của Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố, chất vấn và xem xét trả lời chất vấn... 

Ông Lê Văn Thành- Chủ tịch HDND thành phố phát biểu khai mạc 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành nêu rõ, Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố diễn ra khi toàn thành phố đã đi qua 2/3 thời gian nhiệm kỳ Đại hội XV Đảng bộ thành phố và hơn 1/2 thời gian triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Đây là dịp để những người đại diện cho ý chí của nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước địa phương cùng xem xét, đánh giá một cách khách quan những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, và quyết định các nhiệm vụ, biện pháp tiếp theo để thúc đẩy việc hoàn thành, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của năm 2019 và của cả nhiệm kỳ.

HĐND thành phố sẽ dành thời gian 1/2 ngày để thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm