rssheader

02/12/2020

Hà Nội siết chặt quản lý trật tự xây dựng

Đăng Chung - 20/03/2019, 08:52 GMT+07 | Thời sự
Hà Nội sẽ bêu tên những cá nhân, tổ chức vi phạm trật tự xây dựng. Hà Nội sẽ bêu tên những cá nhân, tổ chức vi phạm trật tự xây dựng.

Theo quyết định trên, Sở Xây dựng có nhiệm vụ phối hợp với UBND cấp huyện thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hướng dẫn các tổ chức và nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn. Phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông và các cơ quan truyền thông của thành phố trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng trên địa bàn.

Thông tin kết quả cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình do Sở Xây dựng cấp phép đến UBND cấp huyện nơi có công trình được cấp phép để phối hợp quản lý. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho UBND cấp huyện trong công tác cấp phép xây dựng, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Thanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra và ban hành các quyết định xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo thẩm quyền. Tổ chức kiểm tra, phúc tra thường xuyên hoặc đột xuất các kết quả kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm của các đội quản lý trật tự xây dựng đô thị để kịp thời phát hiện; hướng dẫn và đôn đốc các đội quản lý trật tự xây dựng đô thị khắc phục các sai phạm, tồn tại trong quá trình kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm trật tự xây dựng; đề xuất xử lý trách nhiệm cán bộ do thiếu trách nhiệm để xảy ra các sai phạm.

Chỉ đạo, đôn đốc đội quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp huyện tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, tham mưu đề xuất các giải pháp quản lý đảm bảo hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng.

Thanh tra Sở Xây dựng giúp Giám đốc Sở tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBND TP Hà Nội về tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Ngoài ra, quy định cũng nêu rõ trách nhiệm của UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp huyện, cán bộ, công chức, thanh tra viên được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng, Công an TP, Công an cấp huyện, cấp xã theo phân cấp quản lý của ngành... 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2019.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm